ontruimen huurder niet betalen huur

Eerder schreven we een blog over huurders die niet of slecht betalen. Een van de manieren om problemen met huurders op te lossen is die huurders aan te manen en te dagvaarden. In een procedure kan dan ontbinding van een huurovereenkomst worden gevorderd en, wanneer dat wordt toegewezen, kunnen huurders worden ontruimd. De keerzijde is dat dat een enorme impact heeft op uw huurder.

De impact van ontruimen

Het is van groot belang u uit te leggen hoe groot de impact van ontruimen is. Maar hoe? De beelden op tv van de afgelopen weken, met gevluchte burgers uit Oekraïne, zette ons aan het denken. Mensen met vaak een holle blik in hun ogen, huilend en in paniek, die huis en haard hadden moeten verlaten met enkel een klein tasje spullen die ze in alle haast hadden kunnen meenemen. Alles zijn ze kwijt. Verschrikkelijk. De blikken in de ogen van die mensen deed ons denken aan iets veel dichter bij huis. Mensen die worden ontruimd kijken soms ook zo…

Ontruimen is niet altijd het beste middel

Ontruimen is een zwaar middel. Het is niet het enige en ook niet altijd het beste middel. Natuurlijk, er zijn situaties denkbaar dat er geen andere opties zijn. Er zijn ook altijd mensen die niet meewerken. Een niet betalende huurder kan, met een beetje aandacht, veranderen in een goede huurder. Moeite doen voor mensen loont weten wij uit ervaring.

Eigen schuld, dikke bult?

Eigen schuld? Mensen lijken vaak buiten hun schuld in de problemen te komen als gevolg van ziekte of ontslag. Hadden ze daar niet (eerder) op kunnen of zelfs moeten anticiperen? Was het maar zo eenvoudig. Hoe mensen op grote gebeurtenissen in hun leven reageren is voor een deel afhankelijk van persoonlijkheidskenmerken. Mensen die onzeker zijn en gericht zijn op het vermijden van negatieve stimulans hebben een grotere kansen op problematische schulden zo blijkt uit diverse studies. Ook de mate waarin iemand controle heeft over zichzelf, psychische problemen en zeker ook stress spelen een rol. Overbelasting (mentaal) leidt tot verkeerde financiële keuzes waardoor schulden ontstaan en de stress nog hoger wordt.

Oplossen door persoonlijke aanpak

Soms nemen huurders contact op met u en kunt u een afspraak maken om het op te lossen. Dat is fijn want oplossen is immers beter dan ontruimen. Door een persoonlijke aanpak lukt het in veel gevallen om problemen te voorkomen. Meestal hebben de huurders eerst een duwtje in de juiste richting nodig. Wij geven desgewenst uw huurders net dat duwtje dat ze nodig hebben richting een mogelijke oplossing. Dat is altijd maatwerk en persoonlijk.

Lijkt er meer aan de hand?

Is er meer dan een maand achterstand of zijn er indicaties dat er meer aan de hand is op financieel vlak? Bezoek uw huurder dan of draag het dossier meteen aan ons over. We kunnen met simpele methodes hulp bieden aan uw huurders om hun financiën op orde te krijgen zodat ze hun huur kunnen blijven betalen en de achterstand kunnen terugdringen (Denk aan een gericht actieplan; wij schakelen waar nodig met personen uit ons netwerk bij gemeenten, kredietbanken, GGZ en andere schuldhulpverlenende en maatschappelijke instanties).

Proactief handelen voorkomt problemen

Voor ambtshandelingen heeft de overheid tarieven vastgesteld. Voor het voorkomen van problemen, zoals bovenstaand omschreven, zijn er nog geen vastgelegde tarieven. Daar wordt overleg over gevoerd met het Ministerie. Toch kunt u nu al een hoop ellende besparen door proactief te handelen. Schakel R&R Gerechtsdeurwaarders in en werk samen met ervaren medewerkers die zich graag inzetten om de problemen met uw huurders op te lossen. Wanneer het moet, hard, maar altijd met hart.

Meer weten?

Wij vertellen u graag over onze ideeën. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. Neem contact met ons op; telefonisch 076 – 30 33 955 of per mail info@rr-deurwaarders.nl.