huurder veroorzaakt overlast wat nu blog R&R Gerechtsdeurwaarders

In onze blog van april 2022 met als thema: “Ontruimen; een doel op zich?” schreven we over het mogelijk voorkomen van het ontruimen van huurders, en dat een ontruiming niet het enige middel is om problemen met huurders op te lossen.

Maar wat als een huurder overlast veroorzaakt? Is dat uw probleem als verhuurder? Wanneer veroorzaakt iemand overlast en wat ís overlast eigenlijk?

Wat is huurder overlast?

Met overlast wordt bedoeld geluids- of stankoverlast maar ook bedreiging van medehuurders door een huurder of gasten van die huurder of erger nog mishandeling en zo kunnen we nog meer zaken noemen.  Gedragingen die niet vallen onder de categorie ‘zich gedragen als goed huurder’. Als verhuurder hebt u de plicht om de andere huurders en buren een rustig huurgenot te gunnen en moet u ingrijpen wanneer één van uw huurders zich niet als een goed huurder gedraagt.

Moet u ingrijpen?

Hebt u een verplichting om in te grijpen bij alle overlast? Nee, en dat lijkt logisch. U kunt immers niet als een soort politieagent of scheidsrechter ter plaatse alle burenruzies sussen. Er moet sprake zijn van ernstige overlast met een structureel karakter. De overlast veroorzakende activiteit(en) moeten dus ernstig zijn en vaker of langdurig voorkomen.

Procederen? Verzamel bewijzen over de overlast

In een procedure kunt u dat laatste stellen maar zult u dat moeten bewijzen. Ons advies is om, wanneer u met overlastklachten van omwonenden van één van uw huurders te maken krijgt, om bewijzen en alle stukken over die overlast te verzamelen.  Bijvoorbeeld klachten van omwonenden (dat hoeven dus niet alleen uw huurders te zijn) waaruit blijkt wanneer en hoe laat er wat is gebeurd, gezien of ervaren. Ook rapporten van politie en andere overheidsinstanties kunt u gebruiken om een dossier te vormen.

Ga het gesprek aan

Ondertussen kunt u proberen met de overlast veroorzakende huurder in gesprek te gaan. Ook kunt u in gesprek gaan met de mensen die overlast ervaren. Leg schriftelijk vast wat u hebt besproken en met wie en probeer concrete afspraken te maken over het staken van de overlast. Bevestig afspraken, met name die u maakt met de veroorzaker van de overlast.

Een beetje (over)last hoort er gewoon bij?

Over overlast wordt veel geprocedeerd en overlast die zodanig ernstig is dat een rechter toestaat dat de overlast veroorzakende huurder mag worden ontruimd wordt niet zomaar aangenomen. Wanneer je dicht op elkaar woont dan hoort een beetje (over)last er gewoon bij vinden de meeste rechters. Mensen dienen volgens de rechter gewoon rekening met elkaar te houden en incidenteel een keer over een grens gaan wordt niet altijd meteen bestraft.

Een beetje een algemene stelregel is dat het tussen 22.00 uur en 09.00 uur rustig moet zijn en misschien is die periode voor een wijk met veel kinderen nog wel langer.

Hulp en advies nodig?

Hebt u te maken met klachten over overlast en hebt u hulp of advies nodig om een dossier goed te kunnen opbouwen of om een procedure te beginnen neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag. Ook voor andere huurzaken kunt u ons uiteraard bellen. Neem contact met ons op; telefonisch 076 – 30 33 955 of per mail info@rr-deurwaarders.nl